Pola sata besplatnog parkiranja


Za sva kupce Lin trgovine i DM-a osigurano je pola sata besplatnog parkiranja, ukoilko potroše minimalno 7,00 €.

Pola sata računa se od ulaska na parkiralište i ukoliko se prekorači vrijeme od pola sata od ulaska plaća se normalno.

Nakon završene kupovne treba se javiti s računom kod zaštitara u porti da vas upiše u sustav slobodnog prolaza.