otp_trznica_facebook_icon

Kotlovnica na bio masu

Instalirali smo kotlovnicu na bio masu, kako bi imali ekološki način proizvodnje toplinske energije.

 

Copyright © Tržnica Karlovac d.o.o.