otp_trznica_facebook_icon

  • Kuhanje

  • trznica6

  • trznica1

  • trznica2

  • trznica4

Uređenje atrija

Kako bi posjetiocima Tržnice osigurali ugodnu i neometanu šetnju, u lipnju 2010. godine napravili smo potpunu adaptaciju atrija.

Copyright © Tržnica Karlovac d.o.o.