otp_trznica_facebook_icon

Specifikacija usluga

Za najam (ili otkazivanje najma) klupe, štanda ili druge usluge na Tržnici Karlovac d.o.o. potrebo je ispuniti zamolbu za pojedinu uslugu.

U nastavku se nalaze dokumenti u .pdf formatu koje možete ispisati na svom pisaču, ispuniti traženim podacima i predati na blagajni Tržnice Karlovac d.o.o.

pdf_icon Zamolba za najam pdf_icon Zamolba za otkaz najma

 

Copyright © Tržnica Karlovac d.o.o.